10 Manieren van Overheidsfinanciering

Posted by admin on november 21, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor 10 Manieren van Overheidsfinanciering

10 Manieren van Overheidsfinanciering

Wanneer u een start-up of scale-up hebt, kunt u volgens de KvK, terecht bij de overheid voor een financiering.

Voor de financiering van een start-up wordt in de meeste gevallen eerst gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, business angels, enzovoorts. Vervolgens wordt aangeklopt bij de bank, al is dit vaak lastig. Maar volgens de KvK, kan de overheid ook bijspringen.

De KvK maakte 10 manieren bekend waarbij de overheid start-ups en scale-ups kan helpen aan een financiering. De ondersteuning van startende bedrijven is dan ook een van de speerpunten van het regeerakkoord. Hieronder staan deze 10 regelingen voor u op een rij:

Regelingen voor Start-Ups

  1. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).

  1. WBSO

Wanneer u de financiële lasten van research en development (R&D) wilt verlagen, kunt u terecht bij de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Deze regeling verlaagt loonkosten van uw R&D-medewerker of levert u als ondernemer zelf extra aftrek op. Daarnaast kunnen de kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur er ook onder vallen (dit geldt ook voor scale-ups).

  1. Seed Business Angels

Seed business angel fondsen zijn voor technostarters.

Een technostarter is een rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen).

Het Seed Business Angels fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast de financiering krijgt u met dit fonds ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. Wanneer u meer geld nodig hebt is de Seed Capital-regeling interessant.

  1. Seed Capital

De Seed Captital-regeling richt zich op technostarters en creatieve starters. Met deze regeling verstrekt et ministerie van Economische Zaken en Klimaat kapitaal aan de investeringsfondsen, die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  1. Vroege fase financiering

De vroege fase regeling biedt voor de stap van idee, tot de start van productontwikkeling cofinanciering. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties.

  1. BMKB/Borginstelling MKB Kredieten

Met de BMKB-regeling staat de overheid borg af voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven immers eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn, zorgt de borginstelling voor meer zekerheid bij banken. Daarbij kunnen startende en technologische innoverende bedrijven rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Regelingen voor Scale-Ups

  1. Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt mkb’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Wanneer u de financiering met de bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting, dit geldt deels ook voor start-ups.

  1. Dutch Trade and Investment Fund

Het Dutch Trade and Investment Fonds helpt Nederlandse mkb’ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting.

  1. Garantie Ondernemersfinanciering

De garantie ondernemersfinanciering helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Deze regeling houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

  1. Groeifaciliteit

De groeifaciliteit-regeling helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet de overheid door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen.

De financier krijgt met de groeifaciliteit-regeling 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Wanneer het bedrijf verlies maakt, vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit zorgt ervoor dat het risico van de financier aanzienlijk wordt verlaagd.

Wanneer u kapitaalgoederen naar een of meer van de Dutch Trade and Investment Fund-landen exporteert, biedt het onderdeel exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Nu u dit artikel heeft gelezen weet u meer over de verschillende fondsen voor een start-up of scale-up. Komt u er in aanmerking voor? Kijk dan voor meer informatie over de regelingen op de website van de RVO . U kunt op hun website per regeling toetsen of u aan de voorwaarden voldoet.

Comments are closed.

Alle rechten voorbehouden © Centrum voor geldzaken
Terug omhoog