Totale Overheidsuitgaven aan het Onderwijs Afgelopen Jaren

Posted by admin on november 21, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor Totale Overheidsuitgaven aan het Onderwijs Afgelopen Jaren

Totale Overheidsuitgaven aan het Onderwijs Afgelopen Jaren

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan onderwijsinstellingen voor het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek.

Daarnaast geven ze geld uit om kinderen en volwassenen onderwijs te laten volgen. De overheid geeft bijvoorbeeld studiefinanciering aan huishoudens en subsidies aan bedrijven die stage- en leerwerkplekken beschikbaar stellen.

Bent u benieuwd naar de uitgaven van de afgelopen jaren?

Hieronder staan de totale uitgaven die de overheid de afgelopen jaren voor het onderwijs maakte in een tabel:

Jaar: Ministerie van OCW: Rijksoverheid overig: Lokale overheden:
2000 18,3 miljard euro 1 miljard euro 1,5 miljard euro
2005 24,2 miljard euro 1,5 miljard euro 2,7 miljard euro
2008 28,2 miljard euro 2 miljard euro 2,5 miljard euro
2009 29, miljard euro 2,1 miljard euro 2,6 miljard euro
2010 32,8 miljard euro 2,5 miljard euro 2,6 miljard euro
2011 30,6 miljard euro 2,4 miljard euro 2,5 miljard euro
2012 30,7 miljard euro 2,3 miljard euro 2,4 miljard euro
2013 32 miljard euro 2,2 miljard euro 2,3 miljard euro
2014 32, 3 miljard euro 2 miljard euro 2,3 miljard euro
2015 32, 8 miljard euro 2 miljard euro 2 miljard euro
2016 34,9 miljard euro 2 miljard euro 1,8 miljard euro

Zowel de Rijksoverheid als lokale overheden geven geld uit aan onderwijs en onderzoek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verzorgt het grootste deel van de uitgaven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekostigen daarnaast het zogenaamde groene onderwijs en een aantal zorgopleidingen.

Van de lokale overheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) hebben vooral gemeenten uitgaven aan onderwijs. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en voor leerlingenvervoer.

 

Comments are closed.

Alle rechten voorbehouden © Centrum voor geldzaken
Terug omhoog